Doğal tıp uzmanlığı mesleği, kanunen öngörülen öğrenilen meslekler kapsamına girmediğinden, meslek eğitimi (hâlâ!) resmi kurumlar tarafından teşvik edilmemektedir. Fakat sözkonusu kurumlar, meslek danışmanlığı çerçevesinde tali eğitim yerlerinin adreslerini vermektedirler. Meslek eğitimi ücretlerinin böylece doğal tıp uzmanı adayı tarafından karşılanması gerekmektedir. Federal Sigorta Kurumu´nun meslek eğitim ücretini (yasal ücretleri değil) ödemediklerine yönelik örnekler mevcuttur. Fakat bahsedilen örneklerle ilgili olarak kurumun, mesleği icra edilemediğiistisnai durumlarda olumlu yönde de karar verdiği bilinmektedir.