Resmi sınav iki bölümden oluşur. Birinci bölüm imtihan şeklinde olup, ikinci bölüm, sözkonusu bu imtihanın başarıyla verilmesinden sonra , sözlü kısımdan oluşmaktadır. Bahsedilen imtihan bölümünde, verilen süre içerisinde aşağı yukarı 60 soruyu çözmek gerekir. Yapılan yanlış oranı yüzde 25 i aşmamalıdır. Verilen imtihandan sonra girilecek olan sözlü sınav, doğal tıp uzmanı için önem teşkil eden yasal alana yönelik soruları ve de farklı bir konuya yönelik soruları kapsayabilir . Burada, doğal tıp uzmanı adayının tıbbi anlamda teşhis koyabilme açısından ve terapötik anlamda, birbirine bağlı olarak düşünebildiğini gösterebilmesi beklenmektedir. İleride muayenehanede de uygulanması öngörülen alternatif tedavi yöntemleri ile ilgili esasa dair muhtemel sorularla ilgili olarak (mesela tehlikeler, kontraindikasyonlar vs.) bu bilgilerin sınavlardan sonra edinileceğine dair beyanlar, Bir şey ifade etmez. Sınav bölümlerinden biri verilmediği taktirde, her iki sınavın da tekrarlanması şart koşulur.