Doğal tıp uzmanlığı eğitimi ile ilgili olarak başka yerine getirilmesi gereken koşullar bulunmamaktadır. Her öğrenci eğitim öncesi bilgi durumunun ne düzeyde olduğunu tespit etmelidir. Sarfedilecek zaman ihtisas sahası ile ilgili ön eğitime bağlıdır. Tıbbi temel bilgileri olmayan öğrencilerin öğrenmek için harcayacakları zaman daha uzun olmaktadır. Doğal tıp uzmanlığı sınavı ile daha doğrusu sınava giriş dilekçesi ile ilgili olarak, "Doğal Tıp Uzmanı Kanunu uygulama yasası" hükümleri geçerli olmaktadır. Buna göre sınava giriş hakkı, aşağıda belirtilen koşullar yerine getirildiği taktirde, elde edilmiş olunur:
  • Dilekçe sahibinin 25 yaşını doldurmuş olması gerekir
  • Tekkerrür eden bir suçtan sabıkalı olmaması gerekir (Polis tarafından verilen iyihal kağıdının başvurunun işlemde bulunduğu süre zarfında dilekçe sahibi aleyhine talep edilip çıkartılması gerekir
  • Dilekçe sahibinin en azından ortaokul eğitimi (Hauptschulabschluss) görmüş olup, bunu belgelemesi gerekir
  • Ağır hastalık ve herhangi birşeye bağımlılık durumunun olmaması gerekir. Bu, mesela kronik veya sepici hastalıkların olmaması anlamına gelmektedir ( sağlık dairesi doktoru tarafından bir sağlıkbelgesinin ibraz edilmesi gereklidir.)