Resmi düzeyde doğal tıp uzmanlığı sınavları ile ilgili olarak, yerel daha doğrusu idari bölge açısından üst düzeyi Sağlık Kurumu´na danışılarak, hangi resmi kurumun sınavlar için yetkili olduğunu öğrenip, sözkonusu kurumda kayıt yaptırmanız gerekir. Bir yıla kadar olabilen bekleme sürelerini gözönünde bulundurarak, zamanında hareket etmeniz yerinde olur.