Maalesef hayır. Alınan meslek eğitimleri yalnızca doğal tıp uzmanlığı sınavının verilmesine yöneliktir. Okullar tarafından eğitim bitiminde girilen sınavlar sadece sözkonusu eğitime katılmış olmayı ve talebenin kalifiye derecesiyle birlikte başarı derecesini belgeler olup, standart sınav kriterleri olmadığından, umumi geçerlilik teşkil etmemektedirler. Sözkonusu standart sınav yönetmelikleri Sağlık İdaresi tarafından yapılan teftişle yerine getirilmiş olunmaktadır.