Evet ve hayır. Doğal tıp uzmanları meslek düzenlemesi, reklam yapma yasağını da içermektedir. Bu, herhangi bir birliğe kayıt olmayan doğal tıp uzmanları için de geçerlidir. Sözkonusu reklam yasağı, meslekdaşların maddi imkânlarla, başka kaynaklar üzerinden başarı elde etmelerini önleyip, sözkonusu başarının kendi ihtisasları aracılığı ile edinilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu yasak aynı zamanda "halk sağlığının koruma" amaçlıdır. İstisnai durumlarda esas itibariyle geçerli olan reklam yapma yasağı kaldırılabilmektedir. Mesela doğal tıp uzmanının taşınması halinde veya muayenehanenin belirli bölge ve yerlerde yeni açılması durumunda ya da uzun süre izin yapılması durumunda. Bu durumlarda mesela: ("Bana gelirseniz kendinizi yine iyi hissedeceksiniz" gibi özel ilavelerin bulunmadığı) toplam üç ilan, üç ay içerisinde, yerel bir gazetede verilebilir. Yani dört mahalli gazetesi olan bir yerde 12 ilan verilebilir. Reklam, içerik olarak muayenehane levhaları için öngörülen ölçüleri aşmamalıdır. Muayenehane levhalarının 35 x 50 cm olan büyüklüğü aşmaması gerekir. İsim, telefon numarası ve açılış/kapanış saatlerinin dışında, levhada sadece üç tedavi şekli belirtilebilir. Resmi telefon rehberlerine veya meslek rehberlerine yapılan kayıtların, ücretsiz olan çerçeveyi geçmeyip, sadece meslek ismini içerebilir. Bununla birlikte, muayenehanenin adresini belirterek, uzmanlık alanında makaleler yazılabilir.