Meslek birliğine girme zorunluluğu bulunmamaktadır, fakat böyle bir üyelik bir çok nedenden dolayı tavsiye olunur. Diğer meslekdaşlar ile ilişki içinde olmak, çoğunlukla faydalı ve teşvik edici olmaktadır. Meslekle ilgili, siyasi anlamda faal olma ve katılma imkânı da vardır. Bilgi edinme imkânı gün geçtikçe artmaktadır. Sözkonusu birlikler, bilhassa pratikte karşılaşılan hukuksal sorunlarda da yardımcı olabilirler.