Doğal tıp uzmanlığı mesleği ile ilgili düzenleme, doğal tıp uzmanlarının sürekli meslek geliştirme eğitimlerini sürdürmelerini öngörmektedir. Yani meslek geliştirme eğitimleri zorunludur. Buradaki amac doğal tedavi yöntemleri standardını yükseltmek ya da en azından muhafaza etmektir . Bunun için (meslek) birlikleri sürekli meslek sonrası, uzmanlık alanına göre eğitimler sunmaktadırlar. Sözkonusu meslek sonrası eğitimler hakkında bilgi sahibi olmak için, ihtisas dergilerine abone olmak ve/veya Doğal Tıp Uzmanları Birliğine girmek tavsiye olunur. Zira herhangi bir birliğe girme zorunluluğu bulunmamakla beraber, sözkonusu kendini geliştirme ve yoğunlaşmaeğitimleri, üyelik durumunda, çoğunlukla indirimli olmaktadır.