Sağlık sigortaları genel olarak doğal tıp uzmanlarınca verilen hizmeti ödememektedirler. Doğal tıp uzmanları böylelikle sağlık sigortaları tarafından karşılanmak üzere reçete tanzim edemezler. (hastaya "rapor" verme imkânları da yoktur.) Fakat bazı sağlık sigortalarında gönüllü olarak yapılan bir ek sigorta ile, doğal tıp uzmanlarınca verilen hizmetlerin karşılanması mümkündür . Özel sağlık sigortası olanlar bu noktada daha avantajlı durumdadırlar. Özel sağlık sigorta kurumları çoğunlukla doğal tıp uzmanınca uygulanan tedavi masraflarını karşılamaktadırlar; en azından bu yönde, yani masrafların üstlenileceğine dair kampanya yapmaktalar. Bu da, doğal tıp uzmanınca konulan teşhis ve tedavi yönteminin bilimsel, en azından ampirik (yani görgül) tecrübelere dayanarak, etkili olduğu bir nevi kanıtlanmak durumundadır. Bu da, manyetize etme, el koyma, kıymetli taşlarla tedavi ve benzeri yöntemlerle uygulanan tedavilerin karşılanmadığı anlamına gelmektedir. Normal olarak verilen hizmetler doğal tıp uzmanlarına yönelik olan ücret tarifesine (GebüH) göre ödenmekte olup, azami sınır çoğunlukla sözkonusu ücret tarifesine (GebüH) dayanmaktadır. Memur sıfatında olanlar için, doğal tıp uzmanınca uygulanan tedavi masrafları sigorta tarafından ekseri yukarıda belirtilen koşullara göre üstlenilmektedir.