Bu, ne "vermeye" hazır olduğunuza bağlıdır. Doğal yöntemler ile uygulanan tedavi, (Hahnemann, Paracelsus, Kneipp vb. gibi) eski ustaların bakış açılarına göre, gerekli durumlarda hastanın yaşam şeklinin de değiştirilmesini kapsar. Doğal yöntemler ile uygulanan tedavilerin çoğu, yalın anlamı ile sadece herhangi bir şeyi ileride, geçmişte olduğu şekilde devam etmesi için "yok etme" anlamına gelmemektedir. Yani hasta kendisi ile ilgili olan bu görevi üstlenmeye hazır ise, (iyileşmeyi önleyen en büyük etken de zaten burada yatmaktadır) birçok şeye ulaşmak mümkün olur. Sizi tedavi eden uzman mesela, homeopatik tedavi çerçevesinde kahve içmenizi kısıtlamanız yönünde (veya tamamen bırakmanız) tavsiyede bulunuyor ise, ve siz buna hazır değilseniz, bu durumda, hem tarafınızca yapılan masraflar, hem de tedaviyi uygulayanın çabası boşa gitmiş olur. Sizin mümkün mertebe iyi bir tedavi görme beklentiniz tabii ki olacaktır, fakat doğal tıp uzmanı, ne iyileştirmeye dair söz verebilir, ne de böyle bir söz vermeye hakkı vardır!