Doğal tıp uzmanınca uygulanan tedavi hukuksal anlamda hizmet sunma anlamına gelmektedir. Bu hizmet, hastalığı iyileştirmeye veya en azından hafifletmeyeyönelik olsa da, baştan itibaren belirli bir zaman sınırlaması getirilmez veya herhangi bir başarıya şartlanmaz. Doğal tıp uzmanı verdiği hizmete karşı ücret tespit etme konusunda esasen özgür davranabilip, doğal tıp uzmanlarına yönelik olan ücret tarifesine bağlı kalmak zorunda değildir. Hasta bu bakımdan, böyle bir tedavi yöntemini (yani böyle bir kontratı) isteyip istemediğine kendisi karar verir. Fakat hastanın tedavi başlangıcından önce, teferruatlı şekilde, karşılaşacağı masraflar hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Aksi taktirde sözkonusu kontrat geçerliliğini kaybedebilir. Bu anlamda, doğal tıp uzmanı tarafından biçilen tedavi ücretleri çok farklı olabilmektedir. Fakat ortalama olarak, her vizitenin 20 Euro ile 100 Euro arasında değişebileceğinden hareket ediniz. Bunun üstünde tayin edilen ücret, makul olmayıp, tedaviyi uygulayanın düşkünlüğüne yorumlanabilir. Yukarıda bahsedilen bu ortalama ücretler terapötikleri ve tıbbi ilaçları içermemektedir. Burada sadece daha iyi anlaşılması açısından kullandığımız "tedavi zamanı" kavramı, zamana bağlı olan, ücret tespiti anlamına gelmemektedir. 1,5 ile 2 saat arasında süren bir homeopatik tedavi için, 'repertorizasyon' ile birlikte, en az 40 Euro ile 140 Euro arasında değişebilen bir ücretin ödeneceği hesaplanmalıdır. Hastaların ilk homeopatik tedavi için 300 Euro veya daha fazla ödedikleri durumlar da bilinmektedir. Fakat bu ücret miktarının yüksek tutulmasının, daha hızlı bir iyileşme için bir garanti teşkil etmediği göz önünde tutulursa, sözkonusu bu ücret fazla görünmektedir. Daha sonraki homeopatik tedaviler normal olarak ilk tedavi ücretinin üçte biri ile yarısı kadar tayin edilmelidir. Bilhassa özel sigorta alanında, hastanın, tedavi edenin şahsi ve bazan aşırıya kaçan tasavvurlarına ortak olma tehlikesini de beraberinde getirebilir. Mesela aşırı lükse kaçan, dezinatör tarafından döşenmiş muayenehane masrafları hastaya yüklenmemelidir.