Bu oldukça farklı olabilip, eğitimi hangi okulda, hangi meslek enstitüsünde yapacağınıza bağlıdır. Bu alandaki meslek eğitiminin hâlâ resmi olarak tam anlamda düzenlenmemiş olmasından dolayı, meslek eğitimi süresi bir ile üç yıl arasında değişebilmektedir. Bazı okullar gündüz veya akşam kursları sunmaktadırlar. Haftalık 1, 2 veya 3 ders halinde kurs veren yerlerin yanısıra, günlük kurslar veren okullar da mevcuttur. Eğitim süresinin şahsi duruma göre ne kadar sürebileceği, ilgi duyan kişinin tıbbi ve terapötik alanda edindiği temel eğitime bağlıdır . Ön eğitimi olmayan kişiler için daha zor ve daha pahalı olsa dahi, uzun ve yoğun bir eğitim süresi tavsiye olunur. Verilen emek her halükârde değmiş olacaktır. Sadece doğal tıp uzmanlığı sınavını vermeye yönelik olan eğitimlerle ilgili olarak, ileride, zaman açısından ve maddi açıdan bakıldığında, çoğu zaman terapötik bilgi ve becerilerin edinilmesi için, az olmayacak gerekli harcamaların gözönünde bulundurulması gerekir. Sözkonusu bu bilgi ve becerileri edinmek için çoğu zaman uzun süreli eğitimleri gözönünde bulundurmak gerekir.