İsterseniz ve sizin için randıman vaadediyor ise, evet. Fakat, hastanın her seferinde değişik bir muayenehaneye çağırılması yasaktır. Bu, doğal tıp uzmanlığı yasasında "farklı mekanlarda uygulanan tedavi yöntemi" olarak nitelendirilir.