Dr. Schüssler´e göre biyokimya


Dr. Schüßler Salze Bu yöntem, bütün canlı organizmalarda vitamin, enzim ve hormonların yanısıra bir dizi mineral tuzların da bulunduğunu söyleyen Oldenburg´lu Dr. Wilhelm Schüssler´in bilgilerine dayanmaktadır. Sözü edilen bu mineral tuzlar yaşam fonksiyonlarının artması ve gelişmesi açısından kaçınılmazdır. Böylece bu maddelerdeki herhangi bir eksiklik veya yetersizlik hastalığa ve dejenerasyona (yani fonksiyonunu yitirmeye ve bozulmaya) yol açar. Bahsedilen bu tuzların
hastaya veya rahatsızlığı olan kişiye inceltilmiş sekilde verilmesiyle, vücutta baş gösteren eksiklikleri ve yetersizlikleri gidermek mümkündür. Burada önemli olan nokta, sözü geçen bu mineral tuz yöntemi ile vücudun kendi mineral metabolizmasının güçlendirilmesini sağlayabilmektir. Böylece mineral tuzlar (biyokimyevi maddeler) şifalı çay terapisi ve gözden teshis ile birleştirildiğinde, rahatsızlığın tedavi edilmesini olanaklı kılabilmektedirler.